Bareller

Bir yere yeni taşınınca ya da anahtar kaybolduğunda hemen kilidi değiştirmek için bir hengame başlar. Çünkü bu anahtar kimin elinde ve bizim önemli olan mekana yakın mı sorusu hep içimizi yer. Çünkü eğer bilinçli ve kötü niyetli birisi bu anahtarı elde ederse bizim değer verdiğimiz bu mekana tıpkı bizmişiz gibi girebilir ve kötü emellerini istediği noktaya taşıyabilir. Bundan kurtulmak için yapmamız gereken tek şey bir an önce anahtarı değiştirmektir. Genellikle de toplumda bu kilidin tamamını değiştirmek şeklinde bilinir. Aslında tüm kilidi değil sadece bareller değiştirilirse tüm kilidin değiştirilmeye ihtiyacı kalmadan mekanınız güven altına alınmış olur. Böylece şüphe duygusu da ortadan kalkar.